Thursday, September 20, 2012

Fall Trends I Love: Burgundy and Blues

Kedvenc őszi trendek: Burgundi és a kékek  
FASHION >> Fashion Inspiration  


Well today I can definitely say it's autumn: it's cold and raining all day long. I know you could already read about fall trends on all kind of platforms, but let me take a part in this game and show you all through my eyes. As a first part I'd talk about the colors of this season. Looking through dozens of 2012 Fall/Winter collections I must say almost all colors are in trend: the typical warm autumn colors with greens, yellows and "berry hues", the nude palette, classic hues of blue, of course the black and white, even I could find some pastel garments, too. But if we open our ears there are two prominent colors repeated in this season, and voices say: burgundy and cobalt.

Nos, ma határozottan kijelenthetem, ősz van: egész álló nap esik és hideg van. Tudom, különböző platformokon már sokat olvashattatok az őszi trendekről, de hadd vegyek részt én is a játékban, és mutassam meg mindezt az én szememen keresztül. Először is beszéljünk a szezon színeiről. Több tucat 2012 őszi/téli kollekciót áttekintve azt mondhatom, szinte minden szín divatos az idén: a tipikus meleg őszi tónusok a zöldjeivel, sárgáival és a "bogyó" színekkel, a natúr színpaletta, a kékek klasszikus árnyalatai, természetesen a fekete és a fehér, de találtam pasztell darabokat is. Azonban ha kinyitjuk a fülünket, mindenhonnan két fő színt emlegetnek, és a hangok azt mondják: burgundi és kobalt.

BURGUNDY // Burgundi  

I'm a little bit surprised of the great success of this color in this season, even you cannot see it on the pantone color reference board for Fall 2012. But I don't mind, this is a rich vivid color especially if you go towards deep wine hues. Looking at the collections you can strengten its deep warm effect to use soft fabrics like velvet, wool, fur or silk. Currently I don't really like burgundy on leather, it's cool in this year, but what about the next one ...

Egy kicsi meglepett a burgundi hatalmas sikere ebben a szezonban, főleg, hogy a 2012-es őszi pantone színskálán sincs nyoma. De nem bánom, ez egy gazdag, életteli szín, különösen ha elmegyünk a mély borvörös árnyalatok irányába. A kollekciókat áttekintve úgy látom, ezt a mély meleg hatását úgy fokozhatjuk, ha puha, lágy anyagokat használunk, mint a bársony, gyapjú, szőrme vagy selyem. Egyelőre a burgundi bőr holmik még nem győztek meg, biztosan nagyon menő az idén, de vajon jövőre mi lesz velük ...It is always a question how to combine this color, since in everyday life we usually don't wear festive burgundy from head to toe. As you can see below the camel, beige, respectively the red-orange range can be a perfect choise. In my opinion the lilac hued burgundy can be also paired with pink.

Mindig felmerül a kérdés, hogy hogyan kombináljuk ezt a színt, hiszen a mindennapi életben azért ritkán feszítünk tetőtől talpig ünnepi bordóban. A lenti képeken is látható, hogy a bézs, natúr színek, illetve a narancs-piros árnyalatok tökéletes választásnak bizonyulnak. Szerintem a lilás árnyalatú burgundi pedig bátran párosítható pinkkel is.


I don't know how do you like it but I tried to collect my burgundy stuffs making a photo of them. My goal would be to encourage you, too, to stop a little before running for shopping: let's look through what can be found in your wardrobe, maybe you can find treasures and you don't need to buy and buy in any case. Even if you go for shopping you'll know what is missing to complete the trend.

Nem tudom, hogy fog tetszeni, de próbáltam összegyűjteni a burgundi színű holmijaimat, és lefotóztam. A célom ezzel valami olyasmi lenne, hogy titeket is bátorítsalak, álljunk meg egy pillanatra, mielőtt rohannánk vásárolni: nézzünk körül a szekrényben, talán kincseket találunk, és nem kell minden esetben venni és venni. Vagy ha mégis mennünk kell, legalább tudjuk mi az ami hiányzik.

Well, last year I managed to buy a burgundy cord trousers on sale, and I have t-shirts in all shades as well. The printed pants are new purchase from H&M, I think it will be a versatile piece in this season as well. And the treasures: I've found an old boots and a purse in the deep of my boxes, I'm curious how I can utilize/make over them.

Nos, a múlt évben már sikerült egy burgundi bársony farmert beszereznem a leárazásokon, továbbá sokféle árnyalatú póló fekszik a polcomon. A mintás nadrág friss beszerzés a H&M-től, szerintem az őszi szezonban is sokoldalú darab lesz. És a kincsek: találtam egy régi csizmát és egy táskát a dobozok mélyén, kíváncsi vagyok hogy tudom őket majd hasznosítani, esetleg átalakítani.

COBALT // Kobalt

Frankly saying I'm not a master of color naming, maybe it's a shame and I really try to learn the differencies btw shades. As I could recognize the cobalt is mainly identified by the gorgeous collection of Stella McCartney. This is a bold and eye-catching hue of blue, I would say it will be perfect for chill winter days. In collections cobalt is mainly paired with black and white, so fresh and crispy looks.

Őszintén szólva, azért nem vagyok igazán mestere a színmegnevezéseknek, talán szégyen, de igyekszem minél többet tanulni, hogy megkülönböztessem az egyes árnyalatokat. Ahogyan észrevettem a kobalt divatszínt főként Stella McCartney csodálatos kollekciójával azonosítják. Ez egy erőteljes, szembetűnő kék árnyalat, azt mondanám, tökéletesen passzol a fagyos téli napokhoz. A kollekciókban főleg feketével és fehérrel párosítják, micsoda friss, ropogós hatás.


But blue craze on runways did not stay by cobalt, there are so many classic dark blue pieces as well. Formerly I did not wear this color, because of my green eyes I thought it is not my color, but mostly thanks to nautical trend we are friends recently. I love that we can use navy blue as a kind of new black, too.

Azonban a kék őrület nem állt meg a kobaltnál, rengeteg sötétkék darabot vonultattak fel a kifutók. Korábban nem nagyon viseltem ezt a színt, a zöld szemem miatt úgy gondoltam, ez nem az én színem, de főként a tengerész stílusnak köszönhetően az utóbbi időben megbarátkoztam vele. Szeretem, hogy a tengerészkéket egyfajta új feketeként is használhatom.


After my new friendship some words about old ones: greeny blue tones are my big favorites since long ago. I always feel them so exclusive, probably because they remind me on colors of gems.

Az új barátság után néhány szó egy régiről: a zöldeskék tónusok régóta nagy kedvenceim. Mindig olyan exkluzívnek érzem, talán azért mert a drágakövek színeire emlékeztetnek.


Because of electric blue and nautical trends in last seasons I could find lot of blue pieces in my wardrobe that I can wear in this fall, too. Maybe it is also good to know that if fast fashion will follow the trends of 2013 Spring/Summer collections it seems that our cobalt (or ink, electric or olimpian blue) pieces will prove to be a good investment for next year.

Az elmúlt szezonok elektrik kék és tengerész trendjeinek köszönhetően egészen sok kék darabot találtam a szekrényben, amit továbbra is viselni tudok. Talán jó tudni azt is, ha a fast fashion márkák követni fogják a 2013 tavasz/nyári kollekciók trendjeit, akkor a kobalt (tinta-, elektrik vagy olimpia kék) darabjaink jó befektetésnek fognak bizonyulni a következő évre is.


I hope you liked this little summary, pls share your opinion mostly if I've written something stupid :) Next time I intend to show you the other favorite autumn colors of this season, so stay tuned.

Remélem tetszett ez a kis összefoglaló, nyugodtan megoszthatjátok a véleményeteket, főleg ha valami hülyeséget írtam :) Legközelebb a idény többi kedvenc őszi színét szeretném bemutatni, szóval nézzetek még be.

(Source of original runway photos: fashionista.com, wmagazine.com)

0 megjegyzés:

Post a Comment