Sunday, April 29, 2012

Black and White

Fekete és fehér
FASHION ›› Outfits


Another two weeks has passed so here it is again the challenge of Nany's Klozet (and other bloggers in cooperation) called "BLACK AND WHITE". As Dany has also written this is a classic color combination but designers liked to use them in Spring/Summer 2012 collections. The topic was very grateful, there are countless variations in these colors so I was rather confused which Black&White ensemble I should show you. Finally I voted for this summery outfit which is a little inspired by Blair of blog Atlantic-Pacific.

The checked shirt and the own-made white pearl necklace are paired now with a white skirt. Since the weather turned to summer here the black jacket was not necessary, this way the black remained on the accessories only. This challenge was a real joy for me, go ahead, girls!

Újabb két hét telt el, így ismét itt van a nagy kihívás, amit Nany's Klozet (más bloggerekkel együttműködve) írt ki: "FEKETE ÉS FEHÉR". Ahogy Dany is írta, ez egy klasszikus színösszeállítás, de a dizájnerek előszeretettel használták az idei tavaszi-nyári kollekcióikban. A téma nagyon hálás, számtalan kombinációs lehetőség van sokféle stílusban, így most inkább az zavart, melyik fekete-fehér öltözéket is mutassam be nektek. Végül emellett a nyárias szett mellett tettem le a voksom, amit egy kicsit Blair az Atlantic-Pacific-ről inspirált.

A kockás ingblúzt és a saját készítésű fehér gyöngysort most egy fehér szoknyával párosítottam. Mivel az időjárás nyárba fordult, nem volt szükség a fekete zakóra, így a fekete szín megmaradt a kiegészítőknek. Ez a kihívás igazán öröm volt számomra!

Saturday, April 28, 2012

Red Tweed Jacket

Piros tweed zakó  
FASHION ›› Outfits  


It was quite cold in the beginning of this week so within the "red mission" I decided to wear and show you this red tweed jacket. I sew it about 15 years ago, there was a very mini pleated skirt belonging to it ... I'm sure you understand that I kept only the jacket :) It is interesting as the years go by, now I can experience how the fashion returns to some basics: maxi skirt, tweed, faux fur, etc... these were the clothes that I wore when I've started the university. Back to the outfit: I tried to bring a good balance between colors red and black in this composition making a classic look which is even perfect for work, too.

Eléggé hideg volt még a hét elején, szóval a "vörös küldetés" jegyében úgy döntöttem, hogy ezt a piros tweed zakót húzom fel és mutatom meg nektek. Magam varrtam, még úgy 15 évvel ezelőtt, tartozott hozzá egy nagyon mini rakott szoknya is ... gondolom megértitek, hogy csak a zakót tartottam meg :) Érdekes ahogyan az évek telnek, most már én is megtapasztalhatom, ahogy a divat visszatér: például a maxi szoknya, tweed, műszőrme, ... ilyen ruhákat hordtam, amikor az egyetemet kezdtem. De vissza az öltözékhez: próbáltam egy jó egyensúlyt eltalálni a piros és a fekete színek között, így egy olyan klasszikus szettet összehozni, ami tökéletes munkához is.

Spring Riot of Colors

Tavaszi színpompa  
GARDEN >> Garden moods  


Sometimes I wish I could slow down the time in spring because everything happens so quickly. After a long winter I always wait for the plants in bloom, but this year the weather went crazy and I can hardly follow and enjoy the flowers in blooming. For example one week away meant that I was almost missing the flowering of tulips. Then came the frost and continuous rain ... aaaaa.

Néha azt kívánom, bárcsak lelassulna az idő így tavasszal, mert minden olyan gyorsan történik. A hosszú tél után, mindig úgy várom, hogy a növényeim virágba boruljanak, de ebben az évben az időjárás megbolondult, így elég nehezen tudom követni és élvezni a virágaimat. Például egy hét távollét után szinte lekéstem a tulipánok virágzását. Aztán meg jött a fagy és a folyamatos eső .... ááááá.

Thursday, April 26, 2012

Nautical and Red

Tengerész és piros  
FASHION >> Outfits  


Still in the red mission today I used this color only on accessories. It is so classic couple with nautical style: navy blue, white, stripes, maybe some black with the great pop of red details. I'm so glad that nautical style is enjoying a renaissance these days although I think this is a timeless classic. I love that it is elegant and casual at the same time, it was a good choise for weekend program with circus and stroll.

Még mindig a vörös küldetés jegyében, ma a piros színt csak a kiegészítőkön használtam. Kifejezetten klasszikus párost alkot a tengerész stílussal: tengerészkék, fehér, csíkok, esetleg fekete, amit nagyon feldobnak a piros részletek. Örülök, hogy idén tavasszal reneszánszát éli ez a stílus, bár szerintem örök klasszikus. Szeretem, mert egyszerre elegáns és kényelmes, jó választás volt a hétvégi cirkuszos, sétálós programhoz. 

Wednesday, April 25, 2012

Csango Stuffed Cabbage

Csángó töltött káposzta
GASTRO >> Hungarian cuisine 


This is the last post from Ghymes - at least for a while. Now I introduce the Csango styled stuffed cabbage which is also a basic dish on festive tables. The main difference from Hungarian styled stuffed cabbage is the absence of ground paprika and the shredded sour cabbage. The description will be not usual since I only followed the cooking process, I have neither exact list of ingredients with quantities... it will be rather a kind of photo report.

Ez az utolsó poszt Gyimesbükkről - legalábbis egy ideig. Most a csángó töltött káposztát mutatom be, ami szintén egy alap étel az ünnepi asztalokon. A magyaros töltött káposztához képest a fő különbséget az őrölt paprika és a reszelt savanyú káposzta hiánya jelenti. A leírás nem lesz a szokványos, hiszen csak követtem az elkészítés menetét, nincsen pontos listám mennyiségekkel a hozzávalókról sem ... ez inkább egyfajta fotóriport lesz.

Tuesday, April 24, 2012

Daily Shoes Week 16

Napi cipők 16.hét  
FASHION >> Topanka

This week was a little mixed one: some work, some illness and some free program in the weekend. So I had a chance to wear high-heels and sneakers as well. I'm also satisfied with the color combo, but as I revise these posts I'm slowly getting miss the skirts! It seems besides "red mission" I have to start the "skirt-project", too. :)

Ez a hét elég vegyes felvágott volt: némi munka, egy kis betegség, illetve szabad program a hétvégén. Így aztán volt lehetőségem magassarkúakat és sportcipőt is hordani. A színek variálásával is már elégedett vagyok, de ahogy visszanézem ezeket a posztokat, lassan kezdem hiányolni a szoknyákat! Úgy tűnik a "vörös misszió" mellett el kell indítanom a "szoknya-projektet" is. :)

Sunday, April 22, 2012

Red Mission

A vörös küldetés
FASHION ›› Outfits


Sometimes it's interesting for me to look back the outfits on my Fashion page: for example, now I could see how long I was wearing red. So I decided to take a red mission in the next days and as a first step I put a red nail-polish on :) You need some courage to wear these "very-red" pants and in the beginning I paired only black pieces to it. But when I glimpsed this striped top I became so glad that I will be able to add my favorite chocolate brown color, too. And I like the final effect, this is not as sharp as the red-white-black combo. Don't you think so?

Néha számomra is érdekes visszanézni a Fashion oldalon levő összefoglalót: most például arra jöttem rá, hogy milyen rég viseltem már pirosat. Így elhatároztam, hogy a következő napokban meghirdetem a vörös missziót, és első lépésként rögtön feltettem egy kis vörös körömlakkot :) Némi bátorság kell ennek a "nagyon-piros" nadrágnak a viseléséhez, eleinte én is csak fekete darabokkal párosítottam. De amikor megpillantottam ezt a csíkos toppot, nagyon megörültem, hogy a kedvenc csokibarna árnyalattal is kombinálni tudom. És nekem tetszik a végeredmény, nem olyan éles a hatás, mint a piros-fehér-fekete kombónál. Nem gondoljátok?

Saturday, April 21, 2012

Easter in Ghymes: Hut in the Hills

Húsvét Gyimesen: Kunyhó a hegyen
TRAVEL


Slowly I'm getting to the end of stories about Easter in Ghymes. Now I brought you some wonderful pictures of the summer hut of ancestors that still stands in the hills. Living among mountains means that people's main activities were the livestock-farming and forestry. They spent the cold winters in their house in the valley, but when the weather became better they moved to the land on the hills around. The abundant pastures were full of herbs and they could collect enough hay for all the year. Luckily these lands are still possessed by the family, even so the grass is scythed and the hay is gathered in each year. And we are glad to visit this hut, although it is a serious walking tour to go up there except if you have a quad...

Lassan a végére érek a gyimesi történeteknek. Most néhány csodálatos képet hoztam az ősök nyári kunyhójáról, amely még mindig áll a hegyi birtokon. A hegyek közt élni azt jelenti, hogy az emberek főként állattartásból és erdőgazdálkodásból éltek. A hideg teleket a völgyben levő házaikban töltötték, de amikor az idő jobbra fordult, felköltöztek a hegyi birtokra. A gazdag legelők gyógynövényekkel voltak teli, és egész évre elegendő szénát tudtak gyűjteni. Szerencsére ezek a területek még mindig a család birtokában vannak, sőt a füvet is minden évben lekaszálják és a szénát begyűjtik. Mi pedig boldogok vagyunk, hogy meglátogathatjuk ezt a kunyhót, habár komoly gyalogtúrának számít felmenni, hacsak nincs quadja az embernek...

Wednesday, April 18, 2012

Floral with Turquoise

Virágos a türkizzel  
FASHION >> Outfits  


This is the latest outfit from fabular Ghymes shoot by the little trout lake in the garden. I tried to bring a little spring there, though the nature was still so gray but even we liked this contrast. As I told before these floral pants are so versatile, this time I've chosen the hue of turquoise as a main color. I've tuned it for the color of lake and sky ... although I hoped for some sunshine for the proper effect :)

Ez az utolsó öltözék, amit a mesés Gyimesekből hoztam, s amelyet a kertben levő pisztrángos tó mellett kaptunk le. Próbáltam a tavasz becsempészni, habár a természet még igencsak szürke volt, de mi mégis szerettük ezt az kontrasztot. Ahogy korábban is mondtam, ez a nadrág igen sokoldalú, ezúttal a türkizt választottam fő színként. A tó és az ég színéhez szerettem volna hangolni ... habár reménykedtem egy kis napsütésben is a kívánt hatás eléréséhez :)

Pan-fried Trouts

Serpenyőben sült pisztráng  
GASTRO >> Hungarian cuisine 


I've brought this recipe from Ghymes, it was a delicious meal on Lenten days. There is a nice little lake in the garden where my father-in-law takes the trouts, so fresh fish is available by hand. They prepare trouts always in a same way: frying in pan and served with garlic paste. Simple, healthy and tasty.

Ezt a receptet Gyimesbükkről hoztam, ízletes ételként szolgált a böjti napokon. Van egy helyes kis tó a kertben, ahol apósom a pisztrángokat tartja, így mindig kéznél van a friss hal. A háziak mindig ugyanúgy készítik el a pisztrángot: serpenyőben megsütve, fokhagymapéppel tálalva. Egyszerű, egészséges és finom.

Monday, April 16, 2012

Daily Shoes Week 14-15

Napi cipők 14-15. hét  
FASHION >> Topanka  

This post will be longer than usual since I owe you the list of previous week, as well. The last two week was a little crazy running: packaging, travelling, packaging, Eastern, birthdays, etc. I still didn't manage to catch up with myself. But let's see the shoes-report.

Ez a poszt most hosszabb lesz a szokásosnál, hiszen adós vagyok még a megelőző hét listájával is. Az utóbbi két hét egy kissé őrült rohanás volt: csomagolás, utazás, csomagolás, húsvét, születésnapok, stb. Még mindig nem sikerült utolérnem magam. De akkor lássuk a cipő-riportot.

Sunday, April 15, 2012

Pleated Shirt

Pliszírozott blúz
FASHION ›› Outfits


Yes, here it is the new challenge: "WEAR PLEATS"... Soooo, let's see what is the situation with me and the pleats: I love them, they are so feminine, airy and charming ... but usually not on me. I've tried several pleated skirts, long, short, asymmetric ones, but unfortunately neither of them fitted me well. So I've just started to be frustrated when I remembered to this pleated shirt that I've already shown in a vintage set before. I usually wear it with blazers or cardigans, but now I wanted to show you the pleats, so I composed this casually elegant ensemble. Wearing the shirt almost like a jacket with classic black pants and black jewelries, finally a little twist with leopard heels. I hope among the lot of pretty pleated skirts this simple outfit will be appreciated as well. Fingers crossed :)

Igen, itt az újabb kihívás: "Viseljünk pliszírozottat" ... Háááát, lássuk milyen is a viszonyom a pliszírrel: imádom, nagyon nőies, légies és bájos ... csak általában nem rajtam. Rengeteg pliszírozott szoknyát próbáltam már fel, hosszút, rövidet, aszimetrikusat, de sajnos egyik sem állt jól. Már éppen kezdtem csalódott lenni, amikor eszembe jutott ez a pliszírozott blúz, amit egyébként már bemutattam egy vintázs szettben. Általában blézerrel vagy kardigánnal viselem, de most meg szerettem volna mutatni a kis redőket, szóval összehoztam ezt a lezseren elegáns öltözéket. A blúzt szinte zakóként viselve, klasszikus fekete nadrággal és fekete ékszerekkel párosítva, a végén pedig egy kis csavar a leopárd magassarkúval. Remélem a sok csinos pliszírozott szoknya mellett ez az egyszerű összeállítás is megállja majd a helyét. Ujjak keresztbe :)

Easter in Ghymes: The Meals

Húsvét Gyimesben: Az ételek  
TRAVEL


We can't imagine the holidays without good meals and this is valid for Ghymes as well. After the foods and the wine are blessed by the priest on Saturday night the feast is beginning on Sunday morning.

Hogy is tölthetnénk el az ünnepeket jó ételek nélkül, és ezt a gyimesiek is így gondolják. Miután a pap szombat éjszaka megáldja az ételeket és a bort, vasárnap reggel elkezdődik a lakoma.

Saturday, April 14, 2012

Wild Wild East

A messzi vadkelet  
FASHION >> Outfits


When I was thinking of what fashion styles would fit to Ghymes' atmosphere my first idea was the coutry style: the wild nature, long grass (rather in summer, unfortunately), big yards, horses. Although I look a little bit Dolly Parton-like - if you know what I mean - I really loved the theme of the photos, so I decided even to share them. Otherwise I liked this ensemble - the mirror showed not so drammatic picture -, especially the pastel tones of plaid shirt and vest. 

Amikor azon gondolkodtam, hogy milyen stílus passzolna leginkább a gyimesi környezethez, az első ötletem a country stílus volt: a vad természet, hosszú fű (sajnos inkább nyáron), hatalmas  udvarok, lovak. Habár eléggé Dolly Partonosan nézek ki a képeken - ha értitek mire gondolok -, de igazán szeretem a fotók témáját, így mégis úgy döntöttem, megosztom a képeket. Egyébként szerettem ezt az összeállítást - a tükör kevésbé dramatikus összhatást mutatott -, különösen a kockás ing és a mellény pasztell tónusait.

Thursday, April 12, 2012

Easter in Ghymes: Good Friday Procession

Húsvét Gyimesen: Nagypénteki körmenet 
TRAVEL  


I'm sure, similarly to other ethnic groups that live in foreign countries, the Ghymes Csango people preserve widely their traditions. It is understandable since it was the only way to strive to keep their Hungarian culture, mostly before 90s. The strongest bastion of Hungarian community was the Roman Catholic Church and nowadays the religion is professed also by many people and very actively. The Easter festivities are also important events in the life of people lives in Ghymes.

We took part on the Liturgy of Good Friday and joint to the procession as well. As a girl from the Great Plain it was a beautiful sight for me as the huge church of Ghymes Faget located in the valley is surrended by mountains, and the Easter procession take place not only around the church but weaving along the hillside.

Biztosan más idegen országban élő népcsoporthoz hasonlóan a gyimesi csángók is erősen őrzik a hagyományaikat. Érthető módon a magyarságuk megőrzésének ez volt az egyetlen módja, főleg a 90-es évek előtt. A kinti magyar közösség legerősebb bástyája a római katolikus egyház volt, és a vallást még ma is nagyon sokan és aktívan gyakorolják. A húsvéti ünnepkör is egy fontos esemény a gyimesiek életében.

Mi a nagypénteki liturgián vettünk részt, és csatlakoztunk a körmenethez is. Alföldi lányként nekem nagyon szép látvány, ahogy a völgyben levő hatalmas gyimesbükki nagytemplom hegyekkel van körülvéve, és a húsvéti körmenet sem egyszerűen a templom körül, hanem a hegyoldalon kígyózik végig.

Vintage Top with Lace and Dots

Vintázs felső csipkével és pöttyökkel
FASHION >> Outfits


We tried to make some outfits photos in Ghymes as well, since the enviroment is so beautiful and inspiring. For example to wear vintage pieces like this lovely blouse with dots and lace embellishment. Little wooden house hiding a summer kitchen stands among the pines, where you can find lot of old pieces, potteries, and somewhere the couch inside is covered by the traditional bedspread that was ever owed by the great-grandma. So I felt that this is a perfect blouse for a perfect place. As a company I added a soft warm cardigan and vintage-like jewelries, respectively some comfortable pants and shoes on the bottom.

Próbáltunk néhány öltözéket Gyimesen is lefotózni, hiszen a környezet olyan szép és inspiráló. Például, hogy az ember lánya vintázs stílusú darabokat viseljen, mint ez a helyes kis blúz pöttyökkel és csipke díszítéssel. A fenyők között álló kicsi faház egy nyári konyhát rejt, ahol rengeteg régi holmi, kerámiatárgy található, és néhol a bent álló heverőn a hagyományos ágytakaró valaha még a dédanyáké volt. Szóval úgy éreztem ez a tökéletes blúz a tökéletes helyen. Társaságként egy puha meleg kardigánt és vintázs jellegű ékszereket passzintottam hozzá, alulra pedig kényelemes nadrágot és cipőt választottam.

Tuesday, April 10, 2012

Flowers in the End of March

Virágok március végén
GARDEN >> Garden moods


Yesterday we arrived back from our journey and it was so surprising how much the garden can change in a week when it's springtime. I've made these photos before our travel, I will post the actual ones later as well. You can see the Forsythia was in bloom harmonizing with little blue and violet flowers.

Tegnap hazaérkeztünk a kirándulásról, és nagyon meglepő volt, hogy így tavasszal milyen sokat változik a kert egy hét alatt is. Ezeket a fotókat még az utazás előtt készítettem, aztán majd jönnek a friss képek is. Amint láthatjátok az aranyvessző már virágzott, szép harmóniában a kisebb kék és lila virágokkal.

Sunday, April 8, 2012

Easter in Ghymes: Easter Eggs

Húsvét Gyimesben: a húsvéti tojás


First of all I hope you have a good time on Easter. I thought I share with you some of my experiences during our journey, maybe it can be interesting for you. The family of my husband lives in Ghymes which is a chain of 3 large villages located in a long narrow valley in East Transylvania. Here you can find the former border of old Hungary. Although these settlements belong to Romania there are lot of Hungarian people lives here, they are called for "gyimesi csángók", and they preserved very nicely their traditions. The Easter-related customs are also very important for the people living here. One of the iconic element of Easter is the "csángó" Easter egg.

Először is remélem mindenkinek jól telnek a húsvéti ünnepek. Arra gondoltam, megosztok néhány élményt, ami az utunk során ér bennünket, talán érdekesnek találjátok. A férjem családja a Gyimesekben él, ami 3 nagy falu láncolatát takarja egy hosszú keskeny völgyben, Erdély keleti részén. Itt található a korábbi határvonala a régi Magyarországnak. Habár a ezek a települések Romániához tartoznak, rengeteg magyar ember él itt, őket gyimesi csángóknak hívjuk, és nagyon szépen megőrizték hagyományaikat. Az itt élő embereknek a húsvéthoz kapcsolódó szokásaik is nagyon sokat jelentenek. A húsvét egyik fontos eleme a csángó húsvéti tojás.

Saturday, April 7, 2012

On The Road

Úton  
FASHION >> Outfits  


I wore this very comfortable outfit during the travelling (12 hours sitting in the car). Maybe I could give also the post title: "coat for a button". I mean I composed this ensemble according to the colours of scarf and this is also the item which makes the outfit interesting. Because the other cloths are so simple indeed: lilac-burgundy pants, mustard cord jacket and gray top, so this is exactly the scarf which brings the harmony between them.

Ez egy nagyon kényelmes öltözék volt, amit utazás közben viseltem (12 óra ücsörgés az autóban). Talán azt a címet is adhattam volna a posztnak, hogy "gombhoz a kabátot". Hiszen ezt a szettet a sál színei alapján állítottam össze, és ez az a darab, ami tulajdonképpen az öltözéket érdekessé is teszi. Ugyanis a többi ruhadarab valóban nagyon egyszerű: lilás burgundi nadrág, mustárszínű kordzakó és szürke top, vagyis pontosan a mintás sál az, ami megteremti a harmóniát közöttük.

Friday, April 6, 2012

Flower Compositions for Easter

Virágkompozíciók húsvétra  
DIY >> Decor  


When we visit our relatives for Easter I like to give them  - of course mainly for the ladies - some flower gifts with pretty Easter decoration. This is only a small surprise, just a little attention, it does not cost so much, but a grateful gift before Easter.

Amikor húsvétkor látogatjuk meg a rokonokat, szeretek - persze főként a hölgyeknek - egy kis csinos húsvéti öltözékbe bújtatott virágkompozíciót ajándékozni. Ez csak egy kis meglepetés, apró figyelmesség, nem kerül sokba, mégis nagyon hálás ajándék így húsvét előtt.

Braided Easter Bread (ie. accident in the kitchen)

Húsvéti fonott kalács (avagy baleset a konyhában)  
GASTRO >> Hungarian cuisine  


Let me explain the title right away: I prepare Easter bread using the same recipe for several years. Maybe because of madhouse before travelling I was not as careful as usual, so this year the bread did not look like as it should, although it was very tasty. I guess it was overrisen, and this is a good example for that accidents may happen in the kitchen anytime even if you are experienced or cook a meal that you've made several times.

Hadd magyarázzam meg rögtön a címet: húsvéti kalácsot évek óta készítek, mégpedig ugyanazon recept alapján. Talán az utazás előtti bolondok háza miatt, de nem figyeltem eléggé, így a kalács nem igazán néz ki úgy, ahogy kellene, habár nagyon finom volt. Szerintem túlkelesztettem, és ez most egy jó példa arra, hogy konyhai balesetek bárkivel megeshetnek, még ha tapasztaltabb is az ember lánya, vagy már egy rég kipróbált receptet követ.

Wednesday, April 4, 2012

Little Easter Decoration

Egy kis húsvéti dekoráció
DIY >> Decor


This week we really get in some Easter mood, though we spend the holidays not at home, but my husband's family, in Transylvania. After a travelling of 12 hours yesterday we are here again and I really hope I can share some special pictures about the customs here.

At the same time I decorated our home also a little bit, nothing special, only some tiny details. First of all I applied some butterflies to the curtain. I love them as the sun shines them through.

Ezen a héten már igazán húsvéti hangulatba kerülünk, habár az ünnepeket nem otthon töltjük, hanem a férjem családjánál, Erdélyben. Tegnap 12 óra utazás után végre ideértünk, és nagyon remélem, hogy sikerül majd néhány különleges képet készítenem a helyi szokásokról is.

Ugyanakkor azért otthon is díszítettem egy kicsit, no semmi extra, csak néhány apróság. Először is pillangókat tűztem a függönyökre. Szeretem, ahogy a nap átsüt rajtuk.

Monday, April 2, 2012

Daily Shoes Week 13

Napi cipő 13.hét  
FASHION >> Topanka 

Now I have really a few minutes for this post because tomorrow we will travel for 1 week, so I have to pack the half of the house yet. I hope I will not leave you without posts but I don't promise anything ... we will see.

Last week was very pleasant, you can see I could show you more outfits than usual, although the shoes were quite simple. My favourite was the beige couple on Thursday, it was a very easy feeling to wear such pastel tones, like the first breath of spring.Well, have a nice week to everyone!

Most igazán csak néhány percem maradt erre a posztra, ugyanis holnap elutazunk 1 hétre, így még a fél házat fel kell pakolnom. Remélem, nem hagylak benneteket poszt nélkül, de nem ígérek semmit ... majd meglátjuk.

A múlt hét nagyon kellemes volt, ahogy láthattátok, a szokásosnál több öltözéket is be tudtam mutatni, habár a cipők maguk elég egyszerűek voltak. A kedvencem a csütörtöki bézs páros volt, nagyon könnyed érzés volt viselni ezeket a pasztell tónusokat, mint az első tavaszi fuvallat. Hát szép hetet mindenkinek!


Sunday, April 1, 2012

Flood of Flowers

Virágözön  
FASHION ›› Outfits


Here I am with an outfit for the new challenge of "NATURE PRINTS". I guess most of the bloggers will interpret it as floral pattern, since this is much more popular than, say, paprika or owl pattern (although both of them are very funny :). My first thought was the H&M floral pant that was linked to the original post and what I possess as well, but then I changed my mind. Although the weather is not really proper for this outfit I tightened the teeth and made the photos.

Furthermore I challenged myself to combine two floral patterns: I think the shades are matching and the black gives a good common base for the mixing.

Íme, itt volnék egy újabb szettel, amit az új "Természet mintái" kihívásra állítottam össze. Feltételezem, hogy a legtöbb blogger ezalatt a virágmintát fogja érteni, hiszen ez jóval népszerűbb, mint mondjuk a paprika vagy a bagoly minta (bár mindkettő nagyon vicces :). Az első gondolatom az volt, hogy a felhívásban is szereplő H&M virágos nadrágot fogom bemutatni, amiből én is birtoklok egyet, de aztán meggondoltam magam. Habár a időjárás még nem igazán alkalmas ehhez az összeállításhoz, ezúttal összeszorítottam a fogam és megcsináltuk a képeket.

Ráadásul bátorkodtam rögtön két virágmintát párosítani: szerintem passzolnak az árnyalatok, és a fekete ad egy jó közös alapot a keveréshez.