Sunday, April 8, 2012

Easter in Ghymes: Easter Eggs

Húsvét Gyimesben: a húsvéti tojás


First of all I hope you have a good time on Easter. I thought I share with you some of my experiences during our journey, maybe it can be interesting for you. The family of my husband lives in Ghymes which is a chain of 3 large villages located in a long narrow valley in East Transylvania. Here you can find the former border of old Hungary. Although these settlements belong to Romania there are lot of Hungarian people lives here, they are called for "gyimesi csángók", and they preserved very nicely their traditions. The Easter-related customs are also very important for the people living here. One of the iconic element of Easter is the "csángó" Easter egg.

Először is remélem mindenkinek jól telnek a húsvéti ünnepek. Arra gondoltam, megosztok néhány élményt, ami az utunk során ér bennünket, talán érdekesnek találjátok. A férjem családja a Gyimesekben él, ami 3 nagy falu láncolatát takarja egy hosszú keskeny völgyben, Erdély keleti részén. Itt található a korábbi határvonala a régi Magyarországnak. Habár a ezek a települések Romániához tartoznak, rengeteg magyar ember él itt, őket gyimesi csángóknak hívjuk, és nagyon szépen megőrizték hagyományaikat. Az itt élő embereknek a húsvéthoz kapcsolódó szokásaik is nagyon sokat jelentenek. A húsvét egyik fontos eleme a csángó húsvéti tojás.
The Easter egg has some symbolic meanings according to Christian traditions: the red colour represents the blood of Christ, the hard shell the sealed Tomb of Christ, meanwhile the cracking of egg symbolizes the resurrection from dead. Here, in Ghymes the Easter eggs are prepared traditionally on Easter Friday. 

It is hard to copy the process, because they use a special tool "kesica" which is a special pen (unfortunately I could not take a photo of it). But the steps are the following:
 • hard boil the eggs
 • melt some wax (candle or so) in a small pot and keep it warm during the whole process
 • draw the pattern with "kesica" dipping it into the warm wax constantly
 • dye the eggs drawn with wax either in modern egg paint or traditionally with onion shell or beetroot liquid
 • place the coloured eggs in warm oven in order to let the wax melting again
 • rub the eggs with a soft cotton cloth to remove the wax
 • if you want to add some extra shine rub the eggs with fat or oil
Each pattern has its own meaning, even a separate name as well, it hardly convince to remember.

A húsvéti tojásnak a keresztény hagyományok szerint különféle szimbolikus jelentései vannak: a piros szín Krisztus vérét jelképezi, a kemény tojáshéj Krisztus lezárt sírját, míg a tojás megrepesztése a halálból való feltámadást szimbolizálja. Itt, Gyimesen a húsvéti tojást hagyományosan Nagypénteken készítik el.

Elég nehéz leutánozni a metódust, ugyanis egy speciális tollszerű eszközt, a kesicát használják a tojások megírásához (sajnos nem tudtam lefotózni). De a lépések a következők:
 • keményre főzzük a tojásokat
 • megolvasztjuk a viaszt (gyertya vagy hasonló) egy kis edényben, és melegen is tartjuk az írás alatt
 • megrajzoljuk a mintát kesicával, amit folyton a meleg viaszba mártogatunk
 • a megrajzolt viaszos tojásokat megfestjük, vagy modern festékkel, vagy hagyományos hagymahéj, esetleg cékla lével
 • a tojásokat langyos sütőbe tesszük, hogy a viasz leolvadjon róluk
 • egy puha pamut ronggyal ledörzsöljük a viaszmaradékokat
 • ha egy kis extra fényt szeretnénk, szalonnával, vagy olajjal megkenegetjük

Minden mintának meg van a jelentése, s gyakran a neve is, csak győzze az ember megjegyezni.0 megjegyzés:

Post a Comment