Monday, August 13, 2012

Special Wedding Decor

Különleges esküvői dekoráció
DIY ›› Decor


Exactly one year ago our family attended a joyful event: the wedding of my sister-in-law. Besides the fact that I'd like to wish them a happy anniversary I dedicate this post to their wedding decoration that we made by ourselves and gifted them. The bridal was held in Ghymes, among the hills, in an authentic rustic inn. The bride had only a few instructions: using the local folk characteristics, the violin, and she wanted geraniums on the table. Well, not a usual wish list, isn't it? I can't say it was an easy job but I think finally we managed to decorate the place from our moderate budget that was tasteful, original and met all her wishes.

Pontosan egy évvel ezelőtt a családunk egy örömteli eseményen vett részt: a sógornőm esküvőjén. Amellett, hogy szeretnék nekik boldog évfordulót kívánni, ezt a posztot az esküvői dekorációjuknak szeretném áldozni, amelyet sk készítettünk, és adtunk nekik ajándékba. A lakodalom Gyimesen volt, a hegyek között, egy autentikus, rusztikus fogadóban. A menyasszony csak néhány instrukciót adott: használjuk helyi népi jellegzetességeket, a hegedű, és muskátlit szeretne az asztalokra. Nos, nem egy szokványos lista, nem? Nem mondanám, hogy könnyű dolgom volt, de talán sikerült úgy feldíszíteni a helyiséget, hogy ízléses, eredeti lett, és közben a kívánságok is teljesültek.My husband has designed the invitation cards where he made a great fusion of violin with some local folk flower motif (a kind of tulip shape) and the color theme of red and black was fixed as well. So the next step was to find out how a germanium can be placed on the table ... in a special pottery of course. I bought simple ceramic pots and painted with the violin-tulip motifs (the mother-in-law of bride gave me a great help in this work:).  But I had to think about some other flower and decor elements, because the germanium in pot is not so festive. Slowly all the accessories were gathered together: the wheatears and other crops gave a great company to this folk feeling, not talking about they represent abundance, richness and the new life itself. As greenery the usage of walnut-tree's leaf has a big tradition in Ghymes, fortunately the large leaves can enrich the compositions so well. As a final touch I imagined to use some field flowers, but this is nearly an impossible mission to keep alive these flowers all day long. I'm not a big fan of plastic flowers, but I could find fantastic gum-flowers in the decor shop which looked very realistic so I gave them a chance. Well, the elements of decoration had slowly shaped.

A férjem tervezte a meghívókat, ahol egy nagyszerű fúziót hozott létre a hegedű és a helyi népi virág motívumok között (egyfajta tulipán forma lett az eredmény), továbbá a fekete-piros színséma is rögzítve lett. Így a következő lépés az volt, hogy kitaláljam, hogyan lehet a muskátlikat az asztalra elhelyezni ... természetesen egyedi kaspókban. Vettem néhány egyszerű cserepet, és megfestettük a hegedű-tulipán motívummal (a menyasszony anyósa nagyszerű segítség volt ebben :). Ugyanakkor tovább kellett gondolni, milyen egyéb elemeket használjak, hiszen önmagában a muskátli cserépben nem túl ünnepi látvány. Lassan összeállt a dekoráció alapcsapata: a búzakalász és egyéb gabonaszálak nagyszerű társaságnak bizonyultak a népies hangulathoz, nem beszélve a jelentésükről, bőség, gazdagság és maga az új élet, amit képviselnek. Zöld alapanyagként a diófalevelet már régóta használják Gyimesen a dekorációkhoz, szerencsére a nagy levelek szépen dúsítják a kompozíciókat. Utolsó ecsetvonásként mezei virágokat képzeltem el, de szinte lehetetlen ezeket a virágokat egész nap életben tartani. Nem rajongok a műanyag virágokért, de fantasztikus gumivirágokat találtam a dekorboltban, amik nagyon élethűek voltak, így adtam nekik egy esélyt. Nos, a dekoráció lassan formát öltött.I decided to use decor fabric to give some red accents and highlight the floral compositions. It runs along the tables dropped some straw roses and leaves on it. The main table was accentuated with applications across, decorated with bigger flower compositions and some candles. The restaurant had a very strong design - lot of wood surfaces, rustic chandeliers, plates and window applications - so I decided to decorate only the four big pillars wrapping with the decor fabric applied some small bunches of flowers on it.

Úgy döntöttem, mégis használok dekor anyagot, hogy tudjak piros zónákat létrehozni, illetve kiemelni a virágkompozíciókat. Ez fut végig asztalközépként, szalmarózsákkal és levelekkel megszórva. A főasztal úgy kapott hangsúlyt, hogy a dekorcsíkot keresztbe fektettük, és nagyobb virágapplikációkat tettünk rá. Az étterem dizájnja önmagában is nagyon hagsúlyos volt - rengeteg fa felület, rusztikus lámpák, tányérok, ablakdíszítések -, így csak a négy vaskos fa oszlop kapott egy kis piros "szalag" csomagolást, amire mini virágcsokrokat tűzdeltünk.I made a lovely "welcome" wreath to the entrance door, too. Of course by the end I had lot of girls and boys helping me. :)

Készítettem egy vidám "welcome" koszorút is a bejárati ajtóra. Természetesen a végére már sok segítségem akadt. :)The restaurant was not the only place to decorate: it has a tradition to add some tiny decors in the church as well. We continued the theme of red decor fabric, walnut-tree leaf, wheatears and field flowers applying small bunches on the end of benches. (Look, my son was very tired of that much helping :)

Nem az étterem volt az egyetlen hely, amit dekorálni kellett: hagyományosan a templomban is kell valami szolid díszítést tenni. Hát folytattuk a piros dekoranyag, diófalevél, búzakalász, illetve mezei virág témát, és kis csokrokat erősítettünk fel a padsorok végére. (Nézzétek, a fiam nagyon elfáradt a segédkezésben :)And we had two wedding car: the white one with big decor application for the bride, the black with solid decor clone for the groom. At this point I started to be a little tired.

És adott volt a két esküvői autó: a menyasszony számára a fehér, díszesebb, míg a sötét, fekete egy szolidabb dekor-klónnal a vőlegénynek. Ezen a ponton már kezdtem kicsit elfáradni.


Finally a little local interesting custom: two small pine trees are set up both by the parents' house of bride and groom, additionally on the place of bridal. These trees are standing high by the sides of the gate representing the bride and the groom itself. They say, the longer the trees are green the longer the marriage keeps, respectively some are predicting from the trees who dies first. Only a little paper rose application had to be added to the top of these trees, and I was ready with the decoration.

Végezetül egy kis helyi érdekesség: két kicsi fenyőfát szoktak felállítani mind a menyasszony és a vőlegény szüleinek házánál, illetve a lakodalom helyszínén. Ezek a fák a kapuk két oldalán magaslanak, és a menyasszonyt, illetve a vőlegényt magát testesítik meg. Úgy tartják, minél tovább zöldek a fák, annál tovább tart majd a házasság, illetve néhányan arra következtetnek belőlük, melyik fél hagyja itt előbb a földi világot.  Csak egy kis papír rózsát kellett tűzni a fák tetejére, és végül elkészült a dekoráció.


Well, it was a very interesting challenge to me but proved that everything is possible and the wedding decoration is not always about roses and peonies :)

Nos, nagyon érdekes kihívás volt ez a számomra, ami megmutatta, hogy semmi sem lehetetlen, és egy esküvői dekoráció nem csak a rózsákról szólhat :)

0 megjegyzés:

Post a Comment