Monday, February 20, 2012

Garden History 2008

Kert történelem 2008 
GARDEN >> Park and flowers 


Actually we had not so much progress in the garden this year, I had to learn organizing the time with my baby. The motto of the year 2008 might have been the "utilization of experiences". As I told in the history of 2007 some things did not really succeeded for the first trial as we would liked to.

Therefore in spring of 2008 we started the gardening so early: I was watching the neighbour farmer women with eyes wide open when and what they sow, and I also sowed the appropriate seeds right away. We developed our sprinkling system a little so the watering became more easier, too.

Another big project was the unsuccessful installation of a lawn.This time we were much more efficient and we had not fertilized yet :), so the seeds of grass had been sown already in the end of March. I'm not saying the result was perfect, but it is much brighter than last year.

Ebben az évben tulajdonképpen nem haladtunk olyan sokat, meg kellett tanulni az újfajta időbeosztást gyerkőc mellett. 2008 mottója talán "a tapasztalatok hasznosítása" lehetne. Ahogy azt a 2007-es történetben meséltem, első nekifutásra nem minden sikerült úgy, ahogyan kellett volna.

Így aztán 2008 tavaszán korán munkába kezdtünk: árgus szemekkel figyeltem a szomszéd gazdasszonyokat mikor mit vetnek, és én is rögvest eltettem a megfelelő magvakat. Kicsit az öntözőrendszeren is fejlesztettünk, így a locsolás is könnyebben ment.

A másik nagy projekt ugye a sikertelen füvesítés volt. Ezúttal itt is ügyesebbek voltunk, és most már nem trágyáztunk :), a fűmagok pedig még március végén a földbe kerültek. Nem mondom, hogy tökéletes lett az eredmény, de már jóval bíztatóbb, mint tavaly.
In July we could enjoy a nice lush lawn.

Júniusban már szép dús gyepet élvezhettünk.


It was also in early spring when we planted new trees in the back garden: three bigger Siberian elms for windbreak, then in front of them one of my beloved tree, the fairy white bark Silver birch. As an evergreen counterpoint we put an Austrian pine (Pinus nigra) beside which is a well-known tolerant pine variant towards sandy soil. Right in the end of garden we had new fruit trees: cherry, sour cherry and plum trees.

Ugyancsak kora tavasszal a kert hátulsó részébe új fákat ültettünk: szélfogónak három már nagyobb puszta szilt, majd eléjük az egyik szerelmemet, a törékeny, fehér törzsű nyírfát. Mellé örökzöld ellenpontnak egy fekete fenyő csemetét, ami ugye köztudottan bírja a homokos talajt is. Egészen a kert végébe gyümölcsfákat tettünk: cseresznyét, megy- és szilvafát.


The next big lesson from last year was that the annual flowers don't sprout if I sow them from seeds. This way in 2008 the big plant-gower project has been started. Since one of my basic concept was to form a rustic garden, additionally we could see how difficult to fight against sandy soil, I decided to make trial with simple "rural" flowers. However, growing seedling is not so simple, there were some flower varieties which I was still unsuccessful with. But I've found some of my favourites: marigold (Tagetes), sweet alyssum (Lobularia maritima), sunflower, coneflower (Rudbeckia), cornflower (Centaurea cyanus), cockscomb (Celosia), zinnia. These flowers start up almost always without any problem I can cultivate a seedling so easily and later planting them out in the garden they stand the harch conditions, too.

Now it was easier to populate the sparse plant beds, and last but not least cheaper. The flower bed by the house assumed quite a romatic summer look as well.

A következő nagy tanulság a tavalyi évből az volt, hogy az egynyári virágok nem igazán kelnek ki, ha magról vetem őket. Így 2008-ban elkezdődött a nagy palántanevelő projekt. Mivel a rusztikus kert volt az egyik alapkoncepció, plusz már látszott, hogy a homokos talajjal nem egyszerű harcolni, ezért egyszerű "paraszti" virágok nevelésével próbálkoztam. Azonban a palánta nevelése sem olyan egyszerű, néhány virágfajtával így sem boldogultam. Azonban megtaláltam a kedvenceim: a bársonyvirág, az illatos ternye, vagy a napraforgó, kúpvirág, búzavirág, kakastaréj, rézvirág. Ezek a virágok szinte mindig gond nélkül kikelnek, jól tudok belőlük palántát nevelni, és később kiültetve a kert mostoha körülményeit is jól bírják.

Így már egyszerűbb feladat volt betelepíteni a gyér ágyásokat, s nem utolsó sorban olcsóbb is. Az első virágágyás így egészen romantikus nyári küllemet vett fel.

This year the rose bed has already shown its prettier face, though the spring planted lavenders hardly took root.

Ebben az évben a rózsaágyás is már a szebbik arcát mutatta, bár a tavaszi telepítésű levendulák nehezen fogták meg.


Our vegetable garden has also worked well, but unfortunately we did not really take photos of the garden this year. (I don't understand it but most of the photos are about a little kicking baby...) One is for sure, the peach crop was good, look:

A veteményesünk is már jól működött, sajnos nem igazán csináltunk képeket a kertről ebben az évben. (Majd minden fotón egy rúgkapáló kis gombolyag van, ki érti ezt...) Viszont az őszibarack termésünk tuti jó volt, íme:


In autumn we had some time to landscaping and started to shape a new plant bed by the front side of garden from the street backward, but I can show pictures only in post for 2009. Till then I would take a farewell of this year with a personal photo, and here I didn't mean the sword lilies or the growing Persian silk tree :)

Ősszel már egy kis tereprendezésre is jutott idő, egy új oldalágyás kialakításába kezdtünk az utca felől hátrafelé haladva, de erről csak 2009-es képem lesz. Egy kis személyes képpel búcsúznék ettől az évtől, és itt most nem a kardvirágokra vagy a növekvő selyemakácra gondoltam :)


0 megjegyzés:

Post a Comment